English | Español | Català

PLUGIN KNEWS PER A WORDPRESS:

FINALMENT LES NEWSLETTERS SON MULTIIDIOMA, ÀGILS I PROFESSIONALS

Suport a la imatge destacada als posts

Aconsegueix Knews ProPara cada post con imagen destacada (featured image), Knews la usará, reescalada para el tamaño del template, en el momento de la inserción tanto en newsletters manuales como automáticas, si elijes un módulo con imagen:

Aquesta és una característica de Knews Pro, compara les dues versions

VIDEO DEMO

Video demo