English | Español | Català

PLUGIN KNEWS PER A WORDPRESS:

FINALMENT LES NEWSLETTERS SON MULTIIDIOMA, ÀGILS I PROFESSIONALS

Enviaments diferits i amb resultats d’entrega

 1. Enviaments per SMTP
  1. Els enviaments poden fer-se via WordPress (per wp_mail) o per SMTP: amb suport per connexions segures i autentificades.
 2. Cua d’enviament
  1. Control total dels enviaments: poden posar-se en pausa, començament diferit, prioritat, etc.
 3. Suport per CRON
  1. Suport per CRON, funcionament amb wp_cron() o emulació per JavaScript (deixant una finestra oberta).
 4. Logs i control
  1. Enviament dels e-mails un per un, escriptura de log i control d’errors als enviaments.
 5. Re-enviament
  1. Els enviaments que el servidor ha reportat com incorrectes poden ser reenviats.

VIDEO DEMO

Video demo