English | Español | Català

PLUGIN KNEWS PER A WORDPRESS:

FINALMENT LES NEWSLETTERS SON MULTIIDIOMA, ÀGILS I PROFESSIONALS

Administració de permisos

Aconsegueix Knews ProPots permetre o prohibir l’accés a funcions de Knews discriminant als usuaris per rols, suporta els roles estàndard de WordPress i els personalitzats:

A l’exemple de configuraciò que pot veure’s al screenshot anterior, solsament l’administrador pot configurar Knews, i els usuaris Subscriptors i Rol Personalizado no poden veure el menú de Knews a l’administració, perquè no els és permés fer res dins de Knews.

Aquesta és una característica de Knews Pro, compara les dues versions

VIDEO DEMO

Video demo