English | Español | Català

PLUGIN KNEWS PER A WORDPRESS:

FINALMENT LES NEWSLETTERS SON MULTIIDIOMA, ÀGILS I PROFESSIONALS

Tutorial: Crear templates per Knews

Qualsevol disseny es pot dur a la pràctica com a template per a Knews, i qualsevol maqueta pot ser fàcilment convertida en template.

Amb la informació d’aquest manual, vostè podrà crear un template de Knews de zero, partint d’una newsletter ja maquetada en HTML o duplicar un template de Knews i personalitzar-lo fent-hi canvis.

Els templates de Knews son newsletters en HTML normals, als que se’ls afegeixen una sèrie de paràmetres, alguns com a classes, i altres com a comentaris dins de l’html. Amb aquests paràmetres, l’editor de Knews sabrà quines parts son editables i quines no, quins colors son personalitzables, etc.

El resultat, és un html que es perfectament visible en qualsevol navegador, vàlid segons els estàndards del 3WC i editable en qualsevol editor HTML.

Full de ruta

Primer comentarem quines possibilitats ofereix el sistema de plantilles modulars de  Knews, que en gran part condicionarà com es dissenyen i maqueten les plantilles.

En segon lloc, comentarem quines necessitats específiques té l’editor de Knews en quant a format de l’HTML (que son molt poques).

Desprès, farem un repàs a les regles bàsiques per maquetar newsletters i e-mails (perque es vegin bé a tots els programes de correu i webmails).

Per acabar, farem, pas a pas, la conversió del template “Sweet Barcelona” de HTML normal a template de Knews.

Descàrregues

Tutorial format PDF (2.1MB)

Material necessari (2.66MB)

VIDEO DEMO

Video demo