English | Español | Català

PLUGIN KNEWS PER A WORDPRESS:

FINALMENT LES NEWSLETTERS SON MULTIIDIOMA, ÀGILS I PROFESSIONALS

Suport als Custom Post Types

Aconsegueix Knews ProKnews Pro dona suport per als custom post types. En la edició manual, trobarás una pestanya per a cada custom post type:

A les newsletters automatitzades, els custom post types també seràn automatitzats.

Editant els custom post, veuràs les mateixes opcions d’automatizació, a l’igual que a qualsevol post estàndard:

Aquesta és una característica de Knews Pro, compara les dues versions

VIDEO DEMO

Video demo