English | Español | Català

PLUGIN KNEWS PER A WORDPRESS:

FINALMENT LES NEWSLETTERS SON MULTIIDIOMA, ÀGILS I PROFESSIONALS

Estadístiques complertes

  1. Gràfiques d’altes i baixes d’usuari
    1. Visió global de l’evolució dels usuaris
  2. Segmentació per data
    1. Análisi de qualsevol fracció de dates
  3. Gràfiques d’enviaments correctes, erronis, clicks, no s’han pogut llegir i baixes
    1. Análisi visual dels resultats de les polítiques de comunicació

 

VIDEO DEMO

Video demo