English | Español | Català

PLUGIN KNEWS PER A WORDPRESS:

FINALMENT LES NEWSLETTERS SON MULTIIDIOMA, ÀGILS I PROFESSIONALS

Configurar els enviaments per SMTP

Per què recomaneu configurar un compte SMTP?

Si es fa l’enviament per SMTP, la quantitat de correus que seran reportats com a SPAM baixaran. Knews envia per SMTP els correus un a un com ho faries tu, garantint per tant una elevada tassa d’enviaments positius.

Com configurar els enviaments de Knews per SMTP

 • Entrar a l’administració de WordPress, a l’apartat Knews>Configuració.
 • Mantenir de moment l’enviament per wp_mail(), fins que confirmem que l’enviament per SMTP funciona correctament.
 • Introduir els valors SMTP (aquests valors els dona l’empresa de hosting, i son els mateixos que teniu al programa de correu):
  • Introduir el valor Host SMTP (normalment smtp.elteudomini.com o mail.elteudomini.com)
  • Introduir el port SMTP (normalment es el 25, el 587 o el 465)
  • Introduir els camps SMTP User i SMTP Password, normalment tots els enviaments SMTP son autentificats. Si els enviaments no son autentificats, deixa’ls en blanc.
  • SMTP Secure: si no esteu segurs, podeu provar els 3 valors. Normalment es “none”
 • Provar els valors: al quadre de la dreta, introdueix el teu email i apreta “Test SMTP Config”. Espera el missatge de resposta. Si es correcte, espera a confirmar que el e-mail de prova arriba.
 • Si no funciona, prova a canviar algun valor (per exemple SMTP secure)
 • Si tot funciona bé, activa l’enviament per SMTP i apreta el botó blau “GUARDAR”. Atenció: si no guardes, perdràs la configuració SMTP que acabes d’introduir.

VIDEO DEMO

Video demo