English | Español | Català

PLUGIN KNEWS PER A WORDPRESS:

FINALMENT LES NEWSLETTERS SON MULTIIDIOMA, ÀGILS I PROFESSIONALS

Configurar CRON al servidor

CRON o CRONTAB es un sistema per a programar la execució d’scripts a servidors Linux i Unix, típicament còpies de seguretat, neteges, etc.

Knews pot treballar usant aquesta característica per a assegurar la correcta programació d’enviaments sense dependre del tràfec web.

Get Knews ProConfigurar el CRON JOB del servidor web es complicat i confús. Ho sabem. Knews Pro ofereix la opció de configurar-ho amb un sol click.

Si el seu lloc web està allotjat a un servidor web Windows, si us plau, vagi al final d’aquesta pàgina.

L’objectiu es invocar el fitxer knews_cron.php cada 10 minuts. Al panel de l’administrador, vagi a Knews>Configuració i podrà copiar la ruta completa del fitxer al seu web.

LA MANERA TRADICIONAL

La manera tradicional, configurar el seu propi servidor web, es més complicat, però vostè serà independent de serveis de tercers. Primer, vostè necessita tenir accés al crontab del seu servidor. Alguns servidors web tenen accés a través del panell de control, aquesta és la via senzilla, aquí les pantalles de dos hostings diferents:

Alguns servidors web tenen accés directe a la consola sense assistent, aquí un exemple:

Vostè ha d’acabar afegint la següent línia a crontab:

*/10 * * * * wget –q –O /dev/null http://www.lasevaweb.com/wp-content/plugins/knews/direct/knews_cron.php

La majoria dels servidors accepten el format (*/10), i quan llisti altre cop crontab (crontab –l) vostè potser la veurà de-multiplexada como al nostre servidor web, altres servidors llisten */10 però també funciona:

Si vostè ha pogut configurar CRON a través del panell de control, no necessita fer res més. Esperi uns 15 minuts i vagi a la plana de Knews > Configuració a l’administració de WordPress, si tot ha anat bé, Knews li dirà la última vegada que CRON ha cridat a Knews.

Del contrari, segueixi llegint:

USUARIS WINDOWS

Si vostè és un usuari de Windows, i no pot configurar CRON a través del panell de control del seu hosting, vostè necessitarà Putty, un software gratuït que pot descarregar aquí: http://www.putty.org/

Després d’instal·lar-lo, executi’l i entri el seu domini:

Desprès, apreti Open. Si el servidor web ho permet, li preguntarà el seu user i password. Ha d’introduir les dades de login del seu panel de control al servidor web.

USUARIS MACINTOSH

Si vostè es un usuari de Macintosh, ha d’usar Terminal, vé per defecte en Mac OSX.
Obri Terminal.app

ssh -l username ip_address
o
ssh username@ip_address

Pot fer servir el domini en comptes de la direcció IP.

TOTS ELS USUARIS

Ara el procés es similar per als usuaris de Windows i Mac, continuem per a tots:

escrigui: crontab -l

Si crontab existeix, vostè veurà el fitxer llistat, aquest pot contendre ordres dins o estar buit. Si no hi ha crontab, vostè tindrà que instal·lar l’editor PICO i crear crontab, vegi la següent pantalla:

Vostè haurà d’aprendre com usar l’editor PICO, aquí pot trobar una llista d’ordres: http://www.cs.colostate.edu/helpdocs/pico.html

Vostè ha d’acabar afegint la següent línia a crontab:

*/10 * * * * wget –q –O /dev/null http://www.lasevaweb.com/wp-content/plugins/knews/direct/knews_cron.php

Ara esperi uns 15 minuts, vagi a la pàgina de configuració de Knews a l’administració del seu WordPress, i si tot ha anat bé, Knews li dirà la última execució de CRON.

SERVIDORS WEB WINDOWS

Windows no té CRON, si el seu lloc web està allotjat a un servidor Windows, vostè haurà de usar una via alternativa per a fer el mateix: Scheduled Tasks (tasques programades).

L’objectiu és sempre executar knews_cron.php cada 10 minuts, igual que passaria si vostè introduís al seu navegador la URL complerta (copiï-la de pàgina Knews>Configuració ). Necesitarà instal·lar la funció wget, que emula una petició web d’un navegador.

Aquí pot trobar una explicació complerta: http://blog.simonholywell.com/post/374209271/linux-to-windows-server-migrating-and-securing-your-cron

VIDEO DEMO

Video demo