English | Español | Català

PLUGIN KNEWS PER A WORDPRESS:

FINALMENT LES NEWSLETTERS SON MULTIIDIOMA, ÀGILS I PROFESSIONALS

Assistent d’importació

  1. Des de qualsevol programa i plataforma
    1. Tant se val si les dades venen de Windows, MS-DOS, Linux o MacOS, si el programa pot exportar a CSV, Knews podrà interpretar correctament els delimitadors i la codificació de caràcters.
  2. Assignació de columnes
    1. Knews no exigeix un ordre de columnes concret: Es poden vincular fàcilment les diferents columnes del CSV als camps de la base de dades, de manera que no cal editar el CSV abans d’importar-lo.
  3. Previsió dels resultats de importació
    1. Abans de realitzar la importació, l’assistent de Knews avisarà de quins errors d’importació es produiran.
  4. Procés guiat senzill i intuïtiu

VIDEO DEMO

Video demo